Последни новини
Зам.-министър проф. Николай Проданов: Продължаваме последователна политика в пенитенциарната област с надграждане на корекционните услуги
15.12.2017
   „Работата по Норвежкия финансов механизъм /НФМ/ ни позволи да развиваме и провеждаме устойчиви политики в областта на правосъдието, даде ни възможност да държим на фокус дългогодишни проблеми, като лошите условия в затворите и пренаселеността в тях. Ще продължим започнатата последователна политика в пенитенциарната област с надграждане на корекционните услуги“. Това заяви по време на заключителната конференция на Програма БГ 15 „Корекционни услуги, включително и наказания без лишаване от свобода“ на НФМ 2009-2014 г. заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов. Той бе категоричен, че всичко, което е направено досега и предстои да се направи, не е самоцел, а част от програмата на правителството за реформа в наказателната политика. 
   В заключителната среща, която бе предшествана от международна тематична конференция на тема „Работим за бъдещето“, участваха още партньори от Норвежката корекционна служба, представители на Съвета на Европа, на страни-бенефициенти по НФМ от Литва, Латвия, Полша, Чехия, Румъния, както и ръководният състав на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на териториалните й поделения.
   Участниците в конференцията се обединиха около становището, че през изминалите 5 години програмата и резултатите от нея са дали една добра основа за още по-успешно и ползотворно сътрудничество в предстоящия период. Пенитенциарната реформа като част от модерната наказателно-изпълнителната политика; преодоляване на предизвикателствата, свързани с пренаселеността в затворите; повишаване на вниманието към уязвимите групи в затворите и местата за задържане и не на последно място - повишаване на компетенциите на надзорния състав, са част от общите цели, които бяха набелязани и обсъдени за бъдеща съвместна дейност.   
   По новия програмен период на НФМ 2014-2021 г. ще бъдат отпуснати средства за подобряване на условията в затворите и повишаване капацитета на служителите, работещи в сектора и за реинтеграция на лишените от свобода. Сред очакваните резултати са изграждане на пилотен затвор с учебен център към него, създаване на преходни отделения или т.нар. half way houses за адаптация на затворници, на които им предстои освобождаване, ремонт на затвори и арести. Разработване на Концепция за първоначално и продължаващо обучение на пробационните служители, проучване на възможността за въвеждане на нови алтернативни мерки на наказанието „лишаване от свобода“ и  разработване на специализирана програма за менторство (coaching), са сред другите заложени цели на новия програмен период.
   По време на заключителната конференция на гостите бе представен и документалният филм „Промяната – Норвежкият ремонт на затворите“, който показва подобренията в затворите до момента, благодарение на НФМ. 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ