Последни новини
Зам.-министър Стоянов запозна френски експерти с конкретните цели в сектор „Правосъдие“ на Българското председателство на Съвета на ЕС
19.12.2017
      Най-важен приоритет в наказателно-правната област по време на Българското  председателството на Съвета на Европейския съюз за нас остава институционализирането на Европейската прокуратура. България има последователна позиция за необходимостта от мерки на европейско равнище за ефективно наказателно преследване на измамите и други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.
       Това заяви заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов днес по време на работната си среща с г-жа Аурелия Шаф, дипломатически съветник на министъра на правосъдието на Франция, г-жа Шарлот Юе, експерт в отдела по европейските преговори, Дирекция „Криминални въпроси и помилвания“ в Министерството на правосъдието на Франция и г-н Пиер Беле, магистрат за връзка със седалище в Белград.
       „Дейността по институционализиране на Европейската прокуратура ще бъде във фокуса на две основни мероприятия в София“, допълни Стоянов. В рамките на Неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, което ще се проведе на 26 януари 2018 г., ще бъде обсъден въпросът за сътрудничеството на Службата на европейския прокурор с други институции, агенции и органи на Европейския съюз, като например ЕВРОЮСТ, ОЛАФ и ЕВРОПОЛ.  В дневния ред на конференция, която ще се проведе на 26 и 27 март 2018 г. ще бъдат разгледани детайлно основните въпроси по изграждането на Европейската прокуратура, като сътрудничество с националните органи, системата за управление на делата, Вътрешните правила и др.
      Г-жа Аурелия Шаф увери, че Франция с готовност ще подпомага страната ни по това досие в хода на Българското председателство и  заключи, че предстои много сериозна работа, за да започне Европейската прокуратура да функционира.
      Г-н Пиер Беле прояви интерес към транспонирането на директивата за Европейската заповед за разследване. Във връзка с това зам.-министър Стоянов го уведоми, че правителството е одобрило законопроекта за европейска заповед за разследване, изготвен от Министерството на правосъдието и той в момента се разглежда в Народното събрание.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ