Последни новини
Съветът по съдебна реформа обсъди актуализирания вариант на проектозакона за детско правосъдие
19.12.2017

  Съветът по съдебна реформа отбеляза големия напредък и сближаването на позициите между ведомствата, постигнат от екипа на министър Цачева, в обсъдения днес актуализиран вариант на законопроекта за детско правосъдие.
   По време на днешното няколкочасово заседание на Съвета в Министерството на правосъдието бе взето решение членовете му да предложат до 15 януари 2018 година подобрения на някои от оставащите, като дискусионни текстове на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица.
  Съветът реши още правосъдното ведомство да изготви и предварителна оценка на въздействието на законопроекта. „Очаквам конструктивни предложения, с които да се подобри проектът, така че той да бъде внесен в Министерски съвет и впоследствие приет от Народното събрание“, каза министър Цачева.
  Участниците в Съвета обсъдиха и предложените от Министерството на правосъдието изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), като се задължиха в кратки срокове да изпратят до министерство писмените си становища по предлаганите промени, както и конкретни обосновани предложения за изменения в текстовете. В тази връзка се изтъкна, че стартира  процедура по обществени консултации и в тази процедура становища могат да изразят всички заинтересовани страни.
  Съветът прие и доклада за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Пътната карта към нея към 30 ноември 2017 г. както и проект на отчет за изпълнението на Плана за действие за 2017 г. за изпълнението на препоръките от доклада на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) от 25 януари 2017 г. (към 30 ноември 2017 г.), които бяха представени от зам.-министър Десислава Ахладова. Участниците се обединиха около становището, че има напредък и по двата доклада.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ