Последни новини
Министър Цачева пред зам.-председателя на ЕК Тимерманс: Напредъкът по изграждането на Европейска прокуратура ще е основна тема в София на предстоящия Съвет „ПВР“
22.01.2018
  Институционализирането на Европейската прокуратура ще е основна тема в София на предстоящия неформален Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева по време на работен обяд със заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс днес.
  Напредъкът за възможно най-бърз старт на Службата на европейския прокурор, както и изграждането на отношенията с партньорските институции и служби, с неучастващите държави членки и с трети страни, е приоритетен за Българското председателство, каза още Цачева.
 Тя акцентира и върху развитието на електронното правосъдие. По думите й целта на Българското председателство в тази област е улесняване на сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки и повишаване ефективността на съдебните производства. „По този начин не само ще гарантираме по-висока степен на сигурност за гражданите, но и ще се подобри достъпът им до правосъдие. Радваме се, че по време на неформалния Съвет в края на тази седмицата комисар Вера Юрова ще представи и предложението на Комисията на ЕК по отношение на електронните доказателства“.
   Министър Цачева допълни още, че за Българското председателство в област „Правосъдие“ е от ключово значение осигуряването на ефективно, бързо и справедливо правосъдие по граждански и наказателни дела, основано на взаимното доверие в правните системи на държавите членки. „България с интерес очаква новите предложения на ЕК в гражданскоправната и наказателноправната сфера, както и законодателния пакет в областта на дружественото право. В рамките на Председателството ще се стремим към водене на интензивни преговори и намиране на решения, отстояващи интересите на европейските граждани“, отбеляза правосъдният министър.
   По думите й  преодоляването на съществуващите различия в законодателните рамки на държавите членки по различните теми, осигуряването на оперативните нужди на разследващите и правосъдните органи, като се отчита и съществуващата практика на Съда на Европейския съюз, ще бъдат безспорно предизвикателство Българското председателство.
 Г-н Франс Тимерманс и г-жа Цецка Цачева се обединиха около мнението, че е необходимо максимално сближаване на позициите на държавите-членки по Регламент Брюксел ІІа, отнасящ се до признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси, родителската отговорност, и международното отвличане на дела от родител.
   В заключение г-н Франс Тимерманс и г-жа Цецка Цачева се обединиха около твърдата си позиция относно необходимостта от прилагането на Истанбулската конвенция, като еврокомисарят заяви, че ще направи необходимото в подкрепа на усилията на българското правителство за ратифициране на конвенцията.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ