Последни новини
Ден преди първия неформален съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ в сектор „Правосъдие“ министър Цачева запозна трима свои колеги с приоритетите на Председателството на ЕС
26.01.2018
   Трима министри на правосъдието на Белгия, Гърция и Великобритания чуха приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз по време на двустранни срещи с министъра на правосъдието Цецка Цачева.
   Днес тя ги запозна накратко със стремежа на страната ни за напредък по установяването на ясни правила за сътрудничество на бъдещата Европейска прокуратура с прокуратурите на отделните държави-членки и с партньорските агенции и служби,  като Евроюст, ОЛАФ и Европол.
   Като друг фокус на сесията на неформалния съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ в сектор „Правосъдие“ в утрешния ден министър Цачева посочи досието в областта на гражданското право, наречено Регламент „Брюксел IIа“. Тя наблегна на важността на този регламент, който ще урежда признаване на решенията на съдебни власти на една държава в друга при разводи на семейства и присъждане на родителски права. Особено внимание министърът обърна на гарантирането на правата на децата при незаконното им отнемане от родителя, който не е получил права за отглеждането му. Тя изрази надежда за постигане на общо или поне частично съгласие по темата.
   Министър Цачева заяви и необходимостта от решения по въпросите на електронното правосъдие и електронните доказателства с цел бързина и ефективност при обмена на данни при правораздаването. Пред  правосъдните министри на Белгия, Гърция и Великобритания българският министър представи като съществени и решенията с езика на омразата и създаването на нов правен инструмент в сферата на несъстоятелността. Тя увери колегите си, че по тези теми ще се търси баланс и защита на правата на човека в името на върховенството на закона. Утре ще има разговори и на тема роботика и изкуствен интелект в полза на правосъдната система, научиха още министрите.
   И тримата й колеги г-н Коен Гийнс,  Ставрос Контонис и г-н Дейвид Гoук увериха министър Цецка Цачева, че ще подкрепят Българското председателство по очертаните приоритети. Британският министър Гоук изрази надежда, че двустранните отношения между правосъдните министерствата на двете държави ще продължат да са толкова добри и ползотворни и след излизането на страната му от ЕС.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ