Последни новини
Министър Цачева: Нужно е подобряване на практическото прилагане на законодателството за защита на жертвите на престъпления
29.01.2018
      Основата на правата и защитата на жертвите на престъпления и техните семейства е поставена, но по-важно е законодателство в тази връзка да има реално измерение на практика, заяви днес министърът на правосъдието Цецка Цачева в Брюксел пред Групата на високо ниво по правата на жертвите.
      Форумът се организира от Главна дирекция „Правосъдие и потребители“ на  Европейската комисия.  В него участват още комисарят на Европейския съюз по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Юрова и комисарят по сигурността на Съюза Джулиан Кинг.
      „Обикновено престъпленията засягат повече от едно лице, като близките на жертвата също са потърпевши, макар и непряко. Броят на засегнатите от престъпления в Европа е голям. В същото време трябва да отбележим, че свободното движение на хора е основна ценност на Европейския съюз. Граждани постоянно пътуват и рискът да станат жертва на престъпление в чужбина е също толкова голям, колкото и в собствената им държава“, каза още министър Цачева.
      Тя припомни, че държавите-членки вече да въвели в националните си законодателства директивата относно обезщетението на жертвите на престъпления и директивата за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.
      Акцент в днешната срещата бе поставен на Директивата за правата на жертвите, като участниците дебатираха три основни теми: жертви на тероризъм, обезщетение на жертви на престъпления и жертви на насилие, основано на пола.
По думите на министър Цачева общите усилия трябва да се насочат към подобряване на практическото прилагане на законодателството в областта на правата на жертвите във всяка държава от ЕС, както и да се подобри трансграничното сътрудничество.
      „Процесът по присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция следва да продължи, защото този акт ще позволи по-добро координиране на политиките в тази област между различните институции на ЕС и обмена на добри практики. Той  ще насърчи и сътрудничеството между държавите-членки за целите на борбата с насилието над жени“ , каза още министър Цачева и отбеляза, че по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз ще се работи активно в тази посока.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ