Последни новини
Подписан е договорът за изграждането на системата за електронен мониторинг на осъдени лица
09.02.2018
   Официално стартира процедурата по изграждането на системата за въвеждане на електронния мониторинг в наказателно-изпълнителната уредба на страната. Договорът, който е подписан между Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ и фирма-изпълнител след процедура по Закона за обществените поръчки, е за доставка, инсталиране, тестване и внедряване на електронното наблюдение с включени параметри за изграждане на цялостна платформа от хардуер и софтуер, поддържащо обучение за инсталиране и диагностика, консумативи, гаранционна поддръжка и обучение на персонала на ГДИН.
   Системата обхваща електронен мониторинг за 250 лица - осъдени на пробация; условно-предсрочно освободени; лишени от свобода, работещи на външни обекти, както и лица с наложена мярка за неотклонение „домашен арест“.
  Предвижда се системата да бъде въведена в експлоатация през есента на тази година.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ