Последни новини
Министър Цачева: Нужна е единна регулация на производствата по несъстоятелност
22.02.2018

  Усъвършенстването на правната рамка на несъстоятелността ще доведе до подобряване на условията за бизнес и намаляване на безработицата на територията на Европейския съюз“, заяви преди минути министърът на правосъдието Цецка Цачева пред депутатите от Комисията по правните въпроси на Европейския парламент (JURI).
  Тя добави още, че създаването на единна регулация в тези производства ще позволи на жизнеспособните търговци и предприемачи да запазят и продължат дейността си.
 В началото на изказването си, което започна в 10 ч. българско време, и което можете да се проследи на сайта на Европейския парламент, министър Цачева подчерта, че Българското председателство подкрепя предприетите реформи за укрепване на финансовата, икономическата и социалната стабилност на ЕС и в тази връзка работи усилено за въвеждане на необходимото ниво на хармонизация в производствата по преструктуриране  и предоставянето на втори шанс на предприемачите.
   Като друг приоритет в област „Правосъдие“ тя изтъкна стремежът на България към подобряване на съществуващата уредба за улесняване на гражданите при отстояването на правата им при трансгранични спорове от семейноправен характер, за облекчено и бързо движение на съдебните решения, гарантиране на възможност за изслушване на детето, повишаване на ефективността и намаляването на разходите в процедурите по повод международното отвличане на деца и сътрудничеството между съдилищата, Централните и други органи на държавите членки.
  Изслушването на министър Цецка Цачева можете да проследите тук: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/committees/video?event=20180222-0900-COMMITTEE-JURI

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ