Последни новини
Заместник-министър Стоянов: „Синята стая“ във Враца обединява усилията на няколко институции
22.02.2018
      Заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов откри във Враца „синя стая“  за  изслушване на деца жертви и извършители на престъпления.
      Специалното помещение е изградено и оборудвано от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца”.
      На откриването присъстваха кметът на Община Враца Калин Каменов, представителят на Швейцарското посолство Олга Йончева, ръководителят на проекта Трифон Трифонов, председателите на Окръжен и Районен съд Враца – Надя Пеловска и Васил Ганов, прокурори, експерти от социално подпомагане, психолози, представители на МВР и членове на адвокатската колегия в града.
      „Всеки магистрат, полицейски служител и социален работник, ангажиран с работа с деца, знае колко важна е „синята стая“ за постигане на по-голямо доверие и резултатност при изслушването на деца, както в наказателни, така и в граждански производства“, заяви заместник-министър Стоянов.
      Той отбеляза, че за защита на най-добрия интерес на децата във врачанския регион са обединили усилията си няколко институции – Община Враца, която предоставя безвъзмездно помещението, Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца, които ще осигурят организацията и координацията за ползването й от всички институции, работещи с деца.
      Кметът на Враца Калин Каменов изрази увереност, че квалифицираните за работа с деца местни експерти и представители на съдебната система ще създадат висока организация и екипност във връзка с изслушването на малолетни и непълнолетни и най-добра защита на техните права. Той допълни, че „синята стая“ ще може да се ползва и от колегите им в областта. 
      Заместник-министър Стоянов припомни, че с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество Министерството на правосъдието откри „сини стаи“ още в градовете Варна, Плевен и Козлодуй в последните 2 г. „Благодарение на швейцарските ни партньори предстои да бъде започнат ремонт и оборудване на „сини стаи“ в Смолян, Разград,  Добрич, Хасково, които се надяваме да открием скоро“, заяви още заместник-министърът на правосъдието.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ