Последни новини
Офисите на Агенция по вписванията – гр. София работят
19.03.2018
Аварията в сградата на Агенция по вписванията – София, ул. Елисавета Багряна № 20, е отстранена. Фронтофисите на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Имотен регистър, регистър РИОС и регистър БУЛСТАТ приемат граждани.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ