Последни новини
От днес всеки може да провери онлайн автентичността на удостоверението си за тежести върху имот
19.03.2018
      В услуга на гражданите Агенцията по вписванията въведе нова безплатна услуга.
      Всеки ще може да проверява по електронен път автентичността на издаденото му удостоверение за тежести върху имот.
      Мярката се въвежда с оглед превенция срещу злоупотреби, свързани с разминаване на издадено удостоверение и автентично състояние на тежестите върху недвижими имоти. 
      Всяко издадено удостоверение от Имотния регистър на Агенция по вписванията след 19 март 2018 г. ще носи уникален буквено-цифрен код с дължина 12 знака. Кодът съдържа само цифри и главни латински букви.     Чрез въвеждането на кода всеки потребител може да извърши проверка онлайн дали удостоверението, с което разполага, е идентично с издаденото от Агенция по вписванията.
      Проверка за истинността на удостоверенията за тежести, подробна техническа информация, както и електронна поща за връзка при необходимост, е достъпна на следния сайт:
      https://uwt.registryagency.bg/
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ