Последни новини
Процедурата по избор на Европейски главен прокурор се очаква да стартира през юни 2018 г.
26.03.2018
   Въпроси, свързани с процедурата по подбор и назначаване на Европейски главен прокурор и структурирането на Службата на европейската прокуратура (ЕРРО), която ще разследва злоупотреби с европейски средства, се обсъждат днес и утре в София на международна конференция в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС), организирана съвместно с Европейската комисия.
   По време на форума стана ясно, че процедурата по избор на Европейски главен прокурор се очаква да стартира през юни т.г. и да приключи до назначаването му през март 2019 г. Предвижда се Европейската прокуратура да започне да функционира през ноември 2020 г.
  „Длъжни сме да осигурим всички необходими условия за подбора и избирането на най-добрите кандидати за европейски главен прокурор, европейски прокурори, които ще работят в централата на Прокуратурата в Люксембург и делегирани европейски прокурори, които ще провеждат разследванията в нашите държави. Същевременно ще трябва да формираме необходимата административна и финансова обезпеченост на Службата, както и да осигурим законодателни промени в националното си право, за да гарантираме гладкото действие на Регламента“, заяви при откриването на Конференцията министърът на правосъдието Цецка Цачева и допълни, че това ще гарантира ефективността и независимостта на EPPO.
  В уводните изказвания на Конференцията акцент бе поставен и върху разширяване на компетентността на Службата в посока за разследване на терористични актове на територията на ЕС.
   „Готови сме да проведем бъдеща дискусия относно идеята за разширяване на компетентността на Службата. Съзнаваме, че сме изправени пред сериозни предизвикателства по отношение на сигурността на европейските граждани“, каза още министър Цачева. Към думите й се присъедини и министърът на правосъдието на Люксембург Феликс Браз, който допълни, че следва да се ускори борбата срещу дейността на организираните престъпни групи. Като ключов момент за дейността на новата служба министър Браз отбеляза обезпечаване на нейната независимост чрез обективни критерии за провеждане на избора на европейски прокурори. По думите му вече е осигурена сграда с подходящи условия за новата Служба в близост до Съда на ЕС в Люксембург.
   Министър Цачева определи като положителен знак заявеното желание от Нидерландия и Малта да се присъединят към засиленото сътрудничество по Регламента за Европейска прокуратура, в резултат на активния диалог през последните месеци от Българското председателство.
   По време на Конференцията заместник-генералният директор по правосъдието и потребителите от ЕК Франсиско Фонсека-Морило цитира известната българска поговорка „Сговорна дружина планина повдига“, акцентирайки върху съвместните усилия, които са необходими от страна на всички участници по създаването на EPPO. По думите му до месец май ще бъде назначен временен административен директор на Службата.
   Съвместните усилия в работата по изграждането на Службата беше във фокуса и на изказването на Главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. „Като професионалисти, ние сме силно заинтересовани от успеха на този европейски проект“ подчерта той.
По време на Конференцията, се очаква да бъдат обсъдени и въпроси, свързани с адаптации в националните правни системи и сътрудничество с националните органи, разработване на система за управление на случаите, сътрудничество с други агенции на ЕС, неучастващи държави-членки и трети държави, както и обучение на служители от EPPO.
 Във форума участват още главният прокурор на Люксембург Мартин Соловиеф, главният прокурор на Гърция Ксени Димитриос и над 70 представители на съответните национални органи на участващите държави членки на Европейския съюз, Европейската комисия, Генералния секретариат на Съвета, неучастващите държави членки, представителите на трети страни, Евроюст, OLAF, Европол и практикуващи юристи.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ