Последни новини
Системата на Европейската прокуратура за управление на делата бе обсъдена днес в София
27.03.2018
Бъдещото разработване на системата на Европейската прокуратура за управление на делата, бе обсъдено днес на международната конференция от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, посветена на създаването на новата Служба.
По време на форума, организиран съвместно с Европейската комисия, участници от Австрия и Естония представиха функционалните характеристики на своите национални системи за управление на делата, които позволяват на правоприлагащите органи да обменят информация по хода и същността на производствата.
Директорът на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева очерта конкретни решения, свързани с обучението на бъдещите служители на Службата на европейския прокуратура и практикуващите магистрати. А представителите на Европейската мрежа за съдебно обучение и Агенцията на ЕС за обучение в областта на правоприлагането дадоха примери за добри практики във връзка с тази форма на обучение.
На дискусия отново бе поставен и въпросът относно сътрудничество на европейската прокуратура с другите агенции на ЕС, като ОЛАФ, Евроюст и Европол. Акцентира се върху необходимостта от осигуряване на добър информационен обмен между тях и избягване на дублирането на функциите им.
Вчера, в първия ден от конференцията, представителят на Европейката комисия Петър Чонка обяви, че процедурата по избор на европейски главен прокурор ще започне през юни 2018 г. и се очаква да приключи с назначаването му през март 2019 г. Реално Службата, която ще разследва злоупотреби с европейски средства  трябва да заработи през есента на 2020 г.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ