Последни новини
Работно време на Служба по регистрация – гр. София
30.03.2018
  Във връзка с изтичане на крайния срок за подаване на декларации от търговските дружества, които не са осъществявали дейност през 2017 г., фронт офиса на Служба по регистрация – София към Регионална дирекция – София ще работи на 31 март 2018 г. - от 9,00 ч. до 15,30 ч., заявления от граждани ще се приемат до 15,00 ч.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ