Последни новини
Министър Цачева проведе национално съвещание с началниците на затвори в страната и с ръководството на ГДИН
10.04.2018
Актуализиране на щатното разписание на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/  с цел търсене на възможна оптимизация и засилване на възловите места с траен недостиг на личен състав.  Това е една от краткосрочните мерки, около която се обединиха днес на националното съвещание при министъра на правосъдието Цецка Цачева началниците на затворите в страната и ръководството на ГДИН. Задачата е поставена от правосъдния министър и е със срок до края на месеца април. Министър Цачева подчерта, че подкрепя необходимостта от увеличаване на числената бройка на щатовете, които са необходими за нормалното функциониране на системата. И още: прави се пълен преглед на зоните за повишена сигурност и на лицата, които са с високорисков профил.
Другата краткосрочна и спешна задача, която бе очертана, е изследване на техническата възможност по отношение на надзорно-охранителните системи, които да бъдат в помощ на човешкия фактор при изпълнение на служебните задължения на състава. Крайният срок на тази работна група също е края на месец април.
Министърът на правосъдието ще поиска последваща оценка на въздействието на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, стана ясно още днес след няколкочасовото национално съвещание. Мярката се налага след близо едногодишното приложение на промените в закона, които, според началниците на затвори, дават резултати, излизащи извън мотивите на законопроекта и волята на законодателя в тази посока.
До края на лятото трябва да бъде изготвена и представена за широко обществено обсъждане Стратегия за развитие на пенитенциарната система у нас, обяви още министърът на правосъдието. Стратегията е част от проект „Модернизиране на пенитенциарната система в България“ и се финансира от Оперативна програма „Добро управление“.
По новия програмен период на Норвежкия финансов механизъм са предвидени 35 млн. евро, част от тях ще бъдат за нов затвор с учебен център в района на Кремиковци.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ