Последни новини
Министерството на правосъдието изпрати покана до Департамента за правосъдие на САЩ с молба за спешни консултации
12.04.2018
      Министърът на правосъдието Цецка Цачева отправи покана до Департамента за правосъдие на Съединените американски щати (САЩ), чрез Министерството на външните работи на Република България, за провеждане на двустранни консултации.
     В поканата се казва, че на 12.04.2018 г. в Министерството на правосъдието е постъпило писмо от главния прокурор на Република България, г-н Сотир Цацаров, относно обявения за международно издирване от страна на САЩ български гражданин Желяз Михайлов Андреев.
      В него главният прокурор сочи, че в прокуратурата са постъпили писма от дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на Министерството на вътрешните работи, касаещи установяването на още четирима български граждани, издирвани с цел арест и екстрадиция от Интерпол – Вашингтон, на основания за задържане, идентични с тези на Желяз Андреев.
      В тази връзка министър Цачева отправя  покана за провеждане на експертни консултации в спешен порядък на основание чл. 20 от Договора за екстрадиция между правителството на Република България и  правителството на Съединените американски щати.
      „Надявам се възможността за консултации да допринесе за своевременното и успешно разрешаване на конкретните случаи, посочени по-горе и да гарантират взаимното безпроблемно прилагане на Договора, както и защитата на правата на българските граждани“, се казва още в  документа.
      За отправената покана своевременно е уведомен заместник-министърът на външните работи г-н  Юрий Щерк, който от своя страна по дипломатичен път е информирал посолството на САЩ в София.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ