Последни новини
Заместник-министър проф. Проданов обяви резултатите от проверката в Софийския затвор
13.04.2018
Да бъде потърсена дисциплинарна отговорност на 14 служители от Софийския затвор – 12 от тях на изпълнителски и двама на ръководни длъжности. Това е едно от предложенията, които е направила назначената комисия, изясняваща фактите и обстоятелствата около бягството на двамата лишени от свобода на 3 април т.г. в София.
На брифинг днес в Министерството на правосъдието ресорният заместник-министър проф. Николай Проданов обяви резултатите от проверката до момента. На пресконференцията присъстваха временно преназначеният на длъжността главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ старши комисар Васил Миладинов и главен инспектор Ивайло Йорданов – началник на сектор „Охрана и сигурност в затворите“.
„Установени са редица нарушения по надзорно-охранителния режим от страна на длъжностни лица, най-вече неизвършване на личен обиск и претърсване на багаж“, заяви проф. Проданов. Той допълни, че е констатиран занижен контрол по носене на постовата служба и са налице слабости от организационен характер. По думите на проф. Проданов е установено още, че съответните длъжности лица са били наясно с високата обществена опасност, която са представлявали двамата лишени от свобода.
По отношение на внесеното оръжие в затвора, проверката не е установила еднозначно как е било пренесено в корпуса на затвора и работата в това отношение ще продължи.
Проф. Проданов заяви още, че комисията е излязла с общо 12 конкретни препоръки, които имат за цел повишаване на ефективността на надзорно-охранителната дейност.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ