Последни новини
Платформите за обмен на електронни доказателства и документи между съдебните органи на страните от ЕС ще бъдат представени
11.05.2018
      Какво е бъдещето на електронното правосъдие в Европа? Трябва ли да се инвестира в свързването на множеството бази-данни в Европа, инструмент, който дава възможност онлайн да се проверява статута на лице, представящо се за адвокат, например? Какъв трябва да е фокусът през следващите 5 г., според европейските и националните политици и експерти, за да улесним цифровото трансгранично правосъдие, да го направим по-бързо и по-близо до европейските граждани?
      Това са част от въпросите, върху които ще дебатират на 14 и 15 май 2018 г. в София експерти от всички държави членки на ЕС, представители на ЕВРОПОЛ, на Евроджъст, на Генералния секретариат на Съвета на ЕС и на Европейската комисия по време на конференция „Бъдещето на Електронното правосъдие в ЕС и новите технологии в услуга на съдебната система“.
      Събитието, което се провежда в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, е организирано съвместно от Министерството на правосъдието и Европейската комисия.
      Първият ден от форума ще може да се проследи онлайн на следната връзка: https://livestream.com/streaming/ejustice
      По време на конференцията ще бъдат представени обменът и практическите мерки, свързани с достъпа до електронните доказателства и документи в услуга на съдебните органи, както и новите възможности, които дава цифровата платформата e-CODEX, чрез която ще може да се осъществява трансгранична комуникация между съдилищата на държавите членки.
      Работната група по Електронно правосъдие към Съвета на ЕС ще конкретизира напредъка по разработването на проекта на Стратегия и План за действие за Електронното правосъдие в ЕС за 2019-2023 г, който трябва да бъде завършен до края на Българското председателство и приет от Съвета по Правосъдие и вътрешни работи до края на годината.
      Конференцията ще бъде открита в 14 часа на 14 май 2018 г. от министърът на правосъдието Цецка Цачева, а еврокомисарят по „Цифрова икономика и цифрово общество" Мария Габриел и еврокомисарят за правосъдието, потребителите и равенството между половете Вера Йоурова ще направят видеообръщения към участниците.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ