Последни новини
Бъдещето на Електронното правосъдие в ЕС и новите технологии в услуга на съдебната система обсъди конференция в София
14.05.2018
  „Електронното правосъдие е сред приоритетните теми и за трите държави –партньори в триото – Естония, България и Австрия, която изисква последователни усилия за постигане на ефективен резултат. В нея се преплитат правото, технологиите, интереса на гражданите и съдебните органи”, заяви правосъдният министър Цецка Цачева при откриването на конференцията „Бъдещето на Електронното правосъдие в ЕС и новите технологии в услуга на съдебната система“.
   Двудневният форум, който се провежда в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, е организиран съвместно от Министерството на правосъдието и Европейската комисия.
   Пред участниците министър Цачева припомни, че още от началото на българското председателство са проведени интензивни дискусии по подготовката на новата Стратегия на ЕС за електронно правосъдие 2019-2023 г. Тя изрази надежда, че ще се постигне нужната хармонизация и по новите законодателни предложения на ЕК по темата за електронните доказателства, които бяха публикувани през април тази година. В тази връзка Цачева заяви, че България подкрепя продължаването на работата на европейско ниво по създаването на обща рамка за приложимата юрисдикция при киберпрестъпления. Правосъдният министър допълни, че във времена, когато точно в това пространство все  по-често се извършват престъпления, скрити зад паравана на анонимността и възползващи се от липса на нормативна уредба,  сътрудничеството в областта на наказателното правосъдие в киберпространството е изключително важно.
   Към делегатите на конференцията видеообръщения направиха еврокомисарят по „Цифрова икономика и цифрово общество" Мария Габриел и еврокомисарят за правосъдието, потребителите и равенството между половете Вера Йоурова.
  „Конференцията е напълно навременна с оглед амбицията на България за изработване на стратегия за  Електронно правосъдие. Имаме една водеща цел – да бъдат изградени сигурни, надеждни и ползващи се с доверие електронни услуги. Това ще бъде от пряка полза за гражданите и предприятията, защото би допринесло за ускоряването и опростяването на взаимодействието им със съдебната власт. Трябва да се гордеете, че сте сред пионерите на цифрова Европа“, обърна се към участниците Мария Габриел.
   „Трябва да действаме бързо и решително за да гарантираме, че съдебния процес е в крак с нашата модерна и постоянно дигитализираща се среда, включително правната дейност и стопанските взаимоотношения. Изкуственият интелект и машинното обучение все повече се използват във всички основни платформи. Днес ще се опитаме да направим още една крачка напред в разработването на споделена визия и колективна воля за създаването на правосъдие в Европа, което да е наразделна част от общия дигитален пазар“, каза в обръщението си Вера Йоурова.
   Досега 14 държави използват e-CODEX. Европейска цифрова платформа за комуникация между съдилищата на държавите членки на ЕС осигурява защитен и лесен достъп до трансгранично правосъдие за гражданите, бизнеса и юристите в Европа.
Постигнатото в дигитален аспект на платформата ще бъде предоставен от Европейската комисия на всички държави членки, желаещи да я ползват. Така ще се постигне бърза и ефективна правна защита при електронната търговия в ЕС например, която в момента е с оборот  415 милиарда евро годишно, стана ясно по време на конференцията.
  Управляващият директор на фондация "Европейски юристи" Алонсо Ернандес-Пинзон презентира усъвършенствания потенциал на e-CODEX в областта на семейното право. По думите му това дава възможност за лесен достъп до правна защита на близо 16 милиона двойки в ЕС от смесени националности.
  В събитието участват експерти от всички държави членки на ЕС, представители на ЕВРОПОЛ, на Евроджъст, на Генералния секретариат на Съвета на ЕС и на Европейската комисия.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ