Последни новини
Министър Цачева се срещна с австрийския си колега Йозеф Мозер
22.05.2018
   Министърът на правосъдието Цецка Цачева се срещна с федералния министър по конституционните въпроси, реформите, дерегулацията и правосъдието на Австрия Йозеф Мозер.
   Двамата министри се договориха за приемственост по различните досиета за председателството на Съвета на ЕС, което Австрия ще поеме от 1 юли. Йозеф Мозер поздрави Цецка Цачева за успешното българско председателство, по време на което много от досиетата са напреднали, така че ще могат да бъдат затворени и изрази надежда те също да успеят да работят с бързината на България. „Вашият календар е доказателство за това с каква сериозност се отнасяте към председателството и от нас ще зависи да се направят решаващи стъпки към бъдещето“, каза министър Мозер.
   Той подчерта, че ще положат усилия по всички теми, но обърна внимание на необходимостта от бърз напредък в работата по електронните доказателства и дружественото право. Госпожа Цачева изрази готовност екипът на министерството да помага на австрийските си колеги и по време на тяхното председателство. Йозеф Мозер благодари за протегнатата ръка и обърна внимание, че те вече са били улеснени с включването им в работни групи по всички досиета.
   По време на разговора и двамата министри изразиха задоволството си от добрата работа между двете министерства като отбелязаха интензивния обмен между съдебните органи на двете държави.
   Министър Цачева подчерта факта, че в отношенията между Република България и Република Aвстрия в областта на правното сътрудничество и правната помощ в гражданскоправната и наказателноправната област не са констатирани трудности и не са поставяни за разрешаване проблемни въпроси.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ