Последни новини
Заместник-министърът на правосъдието проф. Проданов откри международен форум, посветен на системите за противодействие на трафика на хора в Югоизточна Европа
31.05.2018
 „Трафикът на хора е сериозно нарушение на човешките права и тежко престъпление срещу личността. Именно за това европейският дневен ред изисква целенасочени мерки по линия на неговото противодействие и обща  работа, за да осигурим сигурността на нашите народи“.  Това зави днес заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов при откриването на международния форум  „Западните Балкани и Европейският съюз: Системи за противодействие на трафика на хора в Югоизточна Европа в контекста на присъединителния процес“. Събитието, което е част от официалната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС, се организира от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), чийто заместник-председател е проф. Проданов.
По време на конференцията заместник-министърът акцентира, че противодействието на организираната престъпност и в частност противодействието на престъплението трафик на хора е основен критерий, заложен в новоприетата Стратегия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани. За да спазят критериите за членство в ЕС, страните от Западните Балкани трябва да изпълнят всеобхватни реформи и да подновят усилията си в редица ключови области.  Проф. Проданов припомни още, че през миналата година страната ни е удвоила своя капацитет за предоставяне на специализирана подкрепа на жертви на трафик. „България се ангажира и прилага подход, базиран на спазването на правата на човека. Съществуването на Националната комисия, определена от специализиран закон, както и приемането на Национална стратегия за борба с трафика на хора през 2017 г., гарантират, че противодействието на престъплението остава приоритет за държавата“, изтъкна заместник-министър Проданов.
В двудневната конференция, която се реализира в партньорство с Международния център за развитие на миграционните политики във Виена и Фондация „Ханс Зайдел“ България, участват представители на Службата на Анти-трафик координатора на ЕС, Мрежата на Анти-трафик координаторите на Югоизточна Европа, Секретариатът на Съвета на Европа по изпълнение на Конвенцията за борба с трафика на хора, българските институции, дипломатическия корпус, партньорски, международни организации и представители на неправителствения сектор.
По-рано днес заместник-министър проф. Проданов проведе работна среща в Министерството на правосъдието с анти-трафик координатора на Европейския съюз д-р Мирия Василиаду, която отговаря за подобряване на координацията и съгласуването между институциите на ЕС и разработва политики за борба с трафика на хора.
Сред темите, които обсъдиха на работната среща проф. Проданов и д-р Василиаду, бяха повишената ангажираност на държавата към подпомагането и реинтеграцията на жертвите на трафик и по-конкретно дейността на Национална комисия за борба с трафика на хора като основен координиращ орган.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ