Последни новини
Съобщение
01.06.2018

   Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще председателства заседанието на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 4-ти юни в Люксембург.
   Министрите на правосъдието на ЕС ще обсъдят предложението за директива относно продажбите на стоки. През октомври 2017 г. Европейската комисия представи изменено предложение за разширяване на приложното поле на директивата, така че да се обхванат и офлайн продажбите.
   Министрите ще направят и преглед на т.нар. регламент „Брюксел IIа“ относно трансграничните спорове, свързани с родителската отговорност.
   Българското председателството ще информира министрите за новата стратегия за електронно правосъдие за периода 2019—2023 г., а Комисията ще осведоми Съвета за въвеждането на Европейската прокуратура.
   Очаква се Съветът да постигне частичен общ подход по директивата относно несъстоятелността, преструктурирането и предоставянето на втори шанс. Целта на тази директива е да се намалят разликите между рамките на държавите членки за преструктурирането и несъстоятелността.
   Следобедът министрите на правосъдието и на вътрешните работи ще заседават заедно, за да обсъдят новото предложение за електронните доказателства, представено от Комисията през април 2018 г. То цели да се улесни достъпът на органите до електронни доказателства за по-резултатна борба с престъпленията в цифровата епоха.
   Тук можете да гледате публичната сесия с начален час 11,05 българско време:
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/bf25791c-5d15-4cc5-840c-9186152045bc
   Онлайн публична сесия с начален час 16,30 тук.
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/ddbceee3-9c2f-4593-bc21-a6a53df12639
   Онлайн пресконференция с начален час 18.30:
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/53e62b56-2589-4a40-976f-bb57fb9698b1


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ