Последни новини
Министър Цачева благодаря на всички експерти и магистрати за приноса по затварянето на редица досиета в рамките на Българското председателство
28.06.2018
   „За нас е изключителна чест да закрием официалните инициативи в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в сферата на правосъдието с този престижен форум - 50-тата пленарна среща на Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси“. Така министърът на правосъдието Цецка Цачева приветства участниците в събитието, което откри днес. Юбилейната среща съвпада и с 20-тата годишнина от създаването на мрежата.
   „Председателството бе предизвикателство за България и днес уверено може да кажем, че страната ни се справи успешно, за което имаме признанието и на европейските ни партньори. След близо 6 месеца сме не само обогатени от натрупания опит, но и вярвам, че сме надградили постигнатото от държавите-членки преди нас. В тази връзка, използвам случая да изразя своята благодарност на всички екипи от експерти и магистрати, чийто личен принос и подкрепа бяха от съществено значение за постигнатите от Българското председателство успехи при затварянето на редица досиета“, каза още министър Цачева.
   Тя открои все по-осезаемата роля на Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси в контекста на засилващата се транснационална престъпност и необходимостта от по-ефективна превенция и борба с нея.
   Министърът подчерта и съществената роля на 400-те съдии и прокурори, които са част от мрежата в 28-те държави-членки, които разглеждат повече от 10 000 случая годишно. Тяхната експертна работа гарантира трансграничното обезпечаване на разследванията при особено тежките престъпления.
  „За България ролята на Европейската съдебна мрежа е от изключително значение. Приоритетното й място се обективира от многобройните, успешно изпълнени международни съдебни и прокурорски поръчки“, заяви правосъдния министър и допълни, че днешното събитие е чудесна възможност за анализиране на натрупания дългогодишен опит и извеждане на правилната преценка относно насоките за бъдещото развитие на международното съдебно сътрудничество в наказателноправната област.
   „Искрено се надявам, че този форум ще остави дълбока следа  в историята на Мрежата и ще даде стимул и занапред да се справяме още по-успешно с предизвикателствата в наказателноправната област“, каза в заключение Цачева.
   Форумът ще продължи и в рамките на утрешния ден с дискусия за новите правила за електронни доказателства, предложени от Европейската комисия и добрите практики при трансграничните разследвания.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ