Последни новини
Чакат се становища по Правилата за конвойната дейност на ГДИН
13.08.2018
   Работната група, създадена със заповед на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ за изготвяне на Правилата за условията и реда за осъществяване на конвойна дейност от служителите на ГДИН, приключи своята дейност в петък, 10 август 2018 г. Още същия ден проектът на Правилата е изпратен за становища до Върховна касационна прокуратура, Върховен касационен съд и Върховен административен съд.
   След получаването на компетентните становища, Правилата ще бъдат утвърдени от министъра на правосъдието.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ