Последни новини
677 кандидати са допуснати до изпитите в конкурса за нотариуси
03.10.2018
      Министърът на правосъдието Цецка Цачева одобри днес със заповед окончателния списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за нотариуси.
      Заявления за участие в конкурса подадоха общо 736 кандидати. От тях 677 са допуснати до участие, а 59 кандидати с нередовни документи не са отстранили нередностите в указания срок и губят право за участие в конкурса. Списъците към заповедите са публикувани на сайта на  Министерството на правосъдието в рубриката „Кариери“.
      Първият изпит от конкурсната процедура, който е писмен, е насрочен за 4 ноември 2018 г. от 10.00 часа. Информация за мястото на провеждането му, както и регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за нотариуси, ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерство на правосъдието, секция „Кариери“. 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ