Последни новини
Министър Цачева взе участие в Конференция на високо равнище по въпросите на радикализацията
12.10.2018
  Министърът на правосъдието Цецка Цачева взе участие в Конференция на високо равнище по въпросите на радикализацията на тема  „Програми за рехабилитация и дерадикализация в затворите“, която се проведе в Люксембург.
  На форума Цачева сподели, че по отношение на България не се наблюдава радикализация на затворническото население, както и че няма данни за успешни опити за радикализация или идеологическо повлияване към насилие на един затворник от друг. Министърът отбеляза, че ниското ниво на терористична заплаха също е признак на ниска радикализация на населението като цяло. Цачева обаче отчете, че тази картина може да се промени и затова е  необходимо да има работещи механизми за сътрудничество, диалог, обмен на информация и координация, както на национално, така и на международно ниво.
 Участниците в конференцията бяха запознати и с практиката в българските затвори. А именно, че при постъпване в затвора, се изготвя оценка на риска от рецидив и вреди, който изследва статични и динамични елементи от живота на постъпилия, както и неговата персоналност. Провежда се психологическо изследване и се изготвя заключение. Това е първият етап, на който при наличието на риск от радикализация, същият може да бъде констатиран и да бъдат предприети необходимите мерки за противодействие.
  Министър Цачева изтъкна, че за това е нужна добра подготовка  и обучение на персонала да идентифицира признаците на радикализация на този ранен етап, тъй като изповядването на определена религия не означава непременно, че човекът е с радикални възгледи. За тази цел е  разработен специален модул в програмата за обучение на персонал, който предоставя добро познание относно това какво е радикализация, признаци, мерки, управление на радикализирани лица и превенция на уязвимите групи. Министърът допълни, че към момента в българската пенитенциарна система не се провеждат програми за дерадикализация (отказване от радикална идеология) и деангажиране (отказване от радикално поведение) и че усилията на българската страна са насочени към превантивните мерки.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ