Последни новини
Европейската комисия с положителен доклад за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка
13.11.2018

   Европейската комисия публикува годишния си доклад относно предприетите от България стъпки за изпълнение на ангажиментите в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО).
   Докладът разглежда напредъка, постигнат през изминалата година в отговор на последните 17 препоръки, отправени от Комисията в доклада от януари 2017 г., и отбелязва положително усилията и решимостта на България да изпълни тези препоръки. Комисията посочва, че напредъкът, постигнат в изпълнението на всички показатели по МСО е значителен.
   За първи път се констатира, че показател 1 (Независимост на съдебната система), показател 2 (Правна рамка) и показател 6 (Организирана престъпност) се считат за условно затворени, а по показатели 3 (Продължаване на съдебната реформа), 4 (Корупция на високо ниво) и 5 (Корупция на местно ниво и по границите) е постигнат значителен напредък, като препоръките са много близо до изпълнение.
   Комисията е убедена, че България, ако продължи сегашната положителна тенденция, ще може да изпълни всички останали препоръки и по този начин показателите за напредък. Това ще даде възможност МСО за България да бъде приключен преди края на мандата на Комисията - в съответствие с ориентацията, дадена на президента Жан-Клод Юнкер в началото на неговия мандат.
  България оценява изразеното доверие, че страната може да приключи процеса по МСО до края на мандата на настоящата Комисия. В тази връзка правителството заявява своята продължаваща решимост за консолидиране на усилията по постигнатите резултати.
Министерството на правосъдието изразява своята решимост да продължи да работи по изпълнението на всички препоръки с ясната цел МСО да отпадне за България до края на мандата на тази Комисия.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ