Последни новини
Министрите Цачева и Маринов се срещнаха с посланиците на страните от ЕС
26.11.2018
      Днес по покана на министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева се проведе работна среща с посланиците на държавите-членки на ЕС и ръководителя на Представителството на Европейската комисия в София. В срещата взеха участие и министърът на вътрешните работи г-н Младен Маринов и представляващият Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев.
      Темата на дискусията беше докладът на Европейската комисия за постигнатото от България по линия на Механизма за сътрудничество и оценка, публикуван на 13 ноември 2018 г.
      Министър Цачева благодари за доброто сътрудничество на Европейската комисия и на държавите-членки, както и за обективната оценка и констатацията от доклада, че три от шестте показатели на механизма могат да се смятат за условно затворени.
      Българските институции предоставиха подробна информация за действията, които вече се предприемат в изпълнение на останалите показатели. Министърът на правосъдието изрази решимост за постигане на необратимост и устойчивост на резултатите, което да доведе до окончателното затваряне на всички показатели.
      Представителите на дипломатическите мисии в София отчетоха постигнатия напредък и приветстваха избрания подход от България да бъдат информирани за конкретните действия по оставащите три показателя. Министър Цачева изрази надежда да бъде спазен принципът за оценка според собствените заслуги и изпълнение, както и да се запази посочената в Доклада перспектива Механизмът да приключи преди края на настоящия мандат на Комисията през 2019 г., като се отчита фактът, че три от шестте показателя са условно затворени.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ