Последни новини
Зам.-министър проф. Проданов се срещна с председателят на АИКБ Васил Велев
28.11.2018
   Заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов проведе работна среща с Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. На срещата присъстваха гл. комисар Васил Миладинов, главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Иван Иванов, изпълнителен директор на Държавно предприятие “Фонд затворно дело“, което осъществява управление на стопанските дейности в местата за лишаване от свобода.
   Основна разисквана тема беше повишаването на трудовата заетост на лишените от свобода на територията на местата за изпълнение на наказанията. Бяха обсъдени и варианти за по-ефективно използване на свободните производствени помещения. По време на разговора бе изтъкнато, че стопанската дейност, извършена от лишените от свобода, дава възможност за реално намаляване на сроковете на техните присъди и има пряко отношение към тяхната ресоциализация.
   От името на АИКБ г-н Велев заяви, че стопанските субекти, които са членове на Асоциацията, имат интерес към използването на свободния трудов ресурс и наличните производствени мощности в местата за изпълнение на наказанията. Той се ангажира с процеса на информирането на съответните мениджъри относно актуалните икономически възможности, които биха могли да се реализират в териториалните рамки на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
  Присъстващите на срещата се обединиха около идеята за взаимноизгодния характер на обсъжданата проблематика и се договориха за поддържане на постоянен контакт.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ