Последни новини
Министрите на правосъдието на ЕС са единодушни за създаване на правна сигурност за правата на децата на родители, живеещи в различни държави
07.12.2018
Министрите на правосъдието на ЕС постигнаха единодушно съгласие по един от основните приоритети на Българското председателство - изменението на Регламента относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца.
   На днешното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“ в Брюксел австрийският министър на правосъдието Йозеф Мозер благодари на министър Цецка Цачева, от името на Австрийското Председателство на Съвета на ЕС,  за приноса на България за интензивната работа по това особено чувствително и сложно досие.
   Министър Цачева заяви, че резултатът от бъдещето прилагане на т.нар. Регламент Брюксел IIа е създаване на правна сигурност за правата на децата на родители, живеещи в различни държави, както и  предвидимост при раздяла на международните двойки.
   Целта е да се подобрят съществуващите правила за защита на децата при спорове с международен елемент, свързани с родителски права, лични отношения с децата и отвличането на дете от единия родител. Важна цел на новата уредба е да гарантира по-бързи производства, като се има предвид, че времето е от ключово значение за защита на най-добрия интерес на детето в такива трансгранични спорове.
   Очаква се Регламентът да влезе в сила през следващата година, след приключване на допълнителна техническа работа.
В рамките на заседанието Съветът постигна общ подход и по още два важни акта за правата на европейските граждани - Регламентът относно заповедите за предоставяне и запазване на електронни доказателства във връзка с трансграничните разследвания  и  Директива за договорите за продажба на стоки, с цел подобряване правата на потребителите. И по двата акта предстоят тристранни преговори с Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия, като намерението е окончателно да бъдат приети преди края на мандата на ЕП.
   Съветът прие и заключения относно взаимното признаване по наказателноправни въпроси и взаимното доверие в правосъдните системи на държавите членки.
   Mинистрите на правосъдието бяха запознати с актуалното състояние на работата на ЕК по проектите на мандати за преговори относно споразумение между ЕС и САЩ за улесняване на достъпа до електронни доказателства и относно Втория допълнителен протокол към Конвенцията от Будапеща за киберпрестъпността.
   Представена беше информация за етапа на подготовка за прилагане на Регламента за Европейската прокуратура.
По време на работния обяд министрите на правосъдието обсъдиха темата за по по-ефективно противодействие на антисемитизма чрез средствата на наказателното право.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ