Последни новини
Заместник-министър Десислава Ахладова: Нужно е разширяване на приложното поле на медиацията
10.12.2018
   Анализ на текущото състояние и добрите практики в областта на медиацията се извършва в Министерството на правосъдието  в партньорство с Висшия съдебен съвет  в рамките на проекта „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“.
   Заместник-министър Десислава Ахладова подчерта важността на проекта, чиято цел е  набелязване на конкретни мерки, включително законодателни, който да популяризират използването на медиацията, да се разшири приложното й поле и да се намали натовареността на магистратите.
   На днешното обсъждане на междинните резултати от анализа, включително и на международния опит присъстваха медиатори, председатели на районни и окръжни съдилища, съдии, адвокати и обучителни организации.
  Участниците изразиха заинтересованост и подкрепа за разширяване приложното поле на медиацията.
  Очаква се на 7 януари 2019 г. да бъде представен и обсъден и окончателния анализ по проекта финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ