Последни новини
Министерството на правосъдието отличено от Института по публична администрация за въведената практика „Ангажиране и задържане на служителите“
18.12.2018
   Министерството на правосъдието, в лицето на дирекция „Управление на човешките ресурси“, е на престижното второ място в 5-то юбилейно издание на Конкурса за Добри практики в администрацията, организиран от Института по публична администрация. Отличието е в категорията „Управление на хората“, а наградата е присъдена за практиката „Ангажиране и задържане на служителите“. Тя е разработена в съответствие със Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г., в изпълнение на мисията на дирекцията за устойчиво развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в министерството.
   Практиката „Ангажиране и задържане на служителите“ е въведена в министерството в началото на 2017 г. и чрез нея се получава обратна връзка от служителите, напускащи администрацията. Утвърдени са 2 вида бланки на анкети за обратна информация: бланка, попълвана от служителите при прекратяване на правоотношението по тяхно желание и инициатива и бланка, попълвана от съответния ръководител, при прекратяване на правоотношението по инициатива от страна на органа по назначаване. 
   С анкетите се получава пряка информация защо служителят желае да напусне; какво го е привлякло на друго работно място; какво е мнението му за работната среда в звеното, в което работи и администрацията като цяло. Дава се и оценка на прекия ръководител по отделни показатели, както и препоръки за подобрение на организационната среда и микроклимата на работното място. Анкетните карти са анонимни и до тях имат достъп единствено служителите в дирекция „УЧР“, които въз основа на получената информация, изготвят на всяко тримесечие анализ за причините за напускане на служители.  Анализът дава също основа за предприемане на действия по подобряване на вътрешната среда, за идентифициране и редуциране на обстоятелствата, които пречат за развитието, израстването и асоциирането на персонала.
   От началото на 2018 г. в дирекция „УЧР“ е поставена и кутия за предложения и отзиви, касаещи дейността на служителите в дирекцията.
Останалите категории в конкурса на ИПА бяха „Технологични решения за открито управление“ и „Социална отговорност“, като тази година се включиха 39 проекта от различни администрации.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ