Последни новини
Министър Цачева проведе среща на високо равнище с представители на Комитета против изтезанията
15.01.2019
   „Необходимостта от реформиране на пенитенциарната система е възприета от българските власти като въпрос от национално значение. Нашите  усилия за справяне с идентифицираните от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешко и унизително отнасяне или наказание /КПИ/ проблеми в местата за лишаване от свобода са постоянни. Приемаме вашите препоръки за обективни, те ни помагат да отстраняваме констатираните слабости“. Това заяви днес министърът на правосъдието Цецка Цачева на работна среща с председателя на КПИ г-н Микола Гнатовский. На срещата в Министерството на  правосъдието присъстваха още д-р Клайв Мю, съдебен психиатър и експерт в КПИ, г-жа Далия Жукоскине, член на Секретариата на КПИ, заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов, и главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ гл. комисар Васил Миладинов.
   Председателят на КПИ благодари на Министерството на правосъдието и на ГДИН за отворения диалог и за доброто сътрудничество. Той заяви още, че КПИ оценява високо постигнатия напредък в някои аспекти на реформата в пенитенциарната система и потвърди позицията на Комитета, че той е в готовност да помага на България за преодоляване на трудностите.
   Целта на проведената среща беше обсъждането на мерките, предприети от страна на българските власти за изпълнение на препоръките по доклада на Комитета от проведеното посещение в България през есента на 2017 г., както и допълнителното насърчаване на сътрудничеството между българските власти и КПИ. Министър Цачева направи преглед на ситуацията към момента като подробно се спря на предприетите мерки, които основно биха могли да бъдат разделени на законодателни, практически и концептуални. Бяха отбелязани плановете за изграждането на обучителен център и пилотен затвор край София. Правосъдният министър постави и темата за състоянието на Софийския затвор и двата най-големи ареста в страната – тези в София на бул. „Г.М. Димитров“ и на ул. „Майор Векилски“. Търсят се различни варианти, с които да отговорим на препоръките към тези места,  сподели министърът и допълни, че това е въпрос, който стои във фокуса на нашето внимание и на който се търси решение.
   По време на срещата бе изтъкната още ролята на изготвената Стратегия и План за действие за подобряване на медицинските грижи в затворите, както и съответното обучение на  персонала.
  По отношение на подобряване на инфраструктурата в местата за лишаване от свобода бяха посочени дейности в краткосрочен план: изграденият нов арест на територията на затвора в Сливен за 40 задържани лица, който предстои да бъде открит в началото на април,  новият арест в затвора в Стара Загора за 56 задържани лица, който предстои да бъде завършен до края на този месец, продължаващият ремонт на корпуса на затвора в Пазарджик, който ще подобри значително битовите условия на лишените от свобода и др.
   Посещението на делегацията от Съвета на Европа у нас продължава с работни срещи и с други институции.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ