Последни новини
Трайно намалява броят на висящите жалбите срещу България пред ЕСПЧ
06.02.2019
       България трайно следва устойчивата тенденция по намаляване броя на висящите жалби пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), като през изминалата 2018 г. слиза с още две места в класацията и се подрежда на 17-та позиция с 514 бр. жалби след Румъния, Русия, Турция, Украйна, Италия, Азербайджан, Армения, Грузия, Полша, Сърбия, Молдова, Унгария, Босна и Херцеговина, Гърция, Албания и Хърватска. Това сочи официалната статистика, която бе публично обявена и публикувана на сайта на ЕСПЧ в края на януари 2019 г.
        Една от основните причини за този напредък са усилията, които се полагат в последните години по изпълнението на решенията на ЕСПЧ, въвеждането на ефективни правни средства за защита на национално ниво и в частност успешното изпълнение на три пилотни решения, които въведоха ефективни средства за обезщетение на пострадалите от прекомерната продължителност на гражданските и наказателните производства по Закона за съдебната власт и Закона за отговорността на държавата за вреди и от лошите условия в местата за лишаване от свобода.
      Според данните България отстъпва и с две позиции в негативната класация на най-осъжданите държави пред ЕСПЧ през 2018 г., като заема осмо място с 27 осъдителни решения, установяващи най-малко едно нарушение на Европейската конвенция за правата на човека. За сравнение, през 2017 г. страната ни заемаше шесто място по този показател.
      Постановените решения срещу България са  55.  От тях 27 са осъдителни решения, в които Съдът е намерил поне едно нарушение на Конвенцията: 2 решения по същество, в които няма нарушение; 12 решения за допустимост, с които ЕСПЧ, след като е разгледал подробно аргументите на страните, е възприел позицията на правителството на България и е отхвърлил жалбите поради неизчерпване на вътрешноправните средства за защита или поради явна необоснованост; 1 решение за недопустимост, постановено, без да се иска становище на държавата, 13 решения на Съда, с които жалбата се заличава от списъка на делата след постигане на приятелско споразумение, представяне на едностранна декларация или дезинтересиране на жалбоподателя. Част от решенията, макар и осъдителни в една част, са оправдателни по отношение на някои от оплакванията.
      Положителните тенденции в практиката на ЕСПЧ срещу България за 2018 г. са че както и през предходната 2017 г. липсват решения, констатиращи сериозни нарушения на членове 2 и 3 от Конвенцията поради неефективно разследване на посегателства върху личността. Годишният доклад за 2018 г. на министъра на правосъдието Цецка Цачева с подробните данни  по изпълнението на решенията на ЕСПЧ, ще бъде изготвен до края на месец март т.г.
      Днес Народното събрание одобри петия годишен доклад на министъра на правосъдието за изпълнението на решенията на ЕСПЧ по дела срещу България за 2017 г.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ