Последни новини
Министър Цачева: С институциите в Ловеч се обединихме за изграждането на първата „синя стая“ в града
28.02.2019
   В защита на най-добрия интерес на децата в Ловешкия регион няколко институции обединиха усилия – Община Ловеч предостави безвъзмездно помещение за изграждане на „синя стая“, Министерството на правосъдието изгради и оборудва специалното помещение, а Окръжен съд – Ловеч ще осигурява координацията за ползването му от всички институции, които работят с деца.
 Това заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева при откриването днес на първата „синя стая“ в Ловеч. Тя допълни, че това едно от 12-те помещения в страната за щадящо изслушване на деца в конфликт със закона, които са изградени от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца” по Тематичен фонд „Сигурност”.
   „Приносът на швейцарското правителство е не само по отношение на реформирането на материалната база в тази сфера, но и по отношение на реализираното обучение за работа с деца на над 100 магистрати, социални работници и полицейски служители от различните съдебни райони“, подчерта Цачева.
   По думите й законодателната политика на България винаги е приемала семейството като естествената среда за израстването и благосъстоянието на всичките му членове и особено на децата. Във връзка с последователната политика на правителството за разширяване обхвата на защита правата на децата, министърът припомни, че в края на 2017 г. влезе в сила нов текст в НПК (чл. 140, ал. 5), съгласно който разпитът на малолетни и непълнолетни свидетели може да се извършва при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, в специално оборудвани помещения или чрез видеоконференция, която в досъдебното производство се провежда в присъствието на съдия.
   За да има нужния ефект от прилагането на тази норма, е необходима подходяща материална база и специална техника и оборудване, каза Цачева и допълни, че когато говорим за разпити на малолетни и непълнолетни жертви или свидетели на престъпления, всеки магистрат, полицейски служител и социален работник знае колко стресираща за детето може да бъде институционалната среда, като стаята в съда или в полицейското управление. „Вярвам, че отварянето на вратите на „синята стая“ в Ловеч ще доведе до по-добра резултатност в производствата, свързани с деца, и ще бъдат избегнати възможните неприятните емоции от досега им с правосъдието“, категоричен бе министърът на правосъдието.
   Председателят на Окръжен съд – Ловеч Милена Вълчева съобщи, че за 2017 година в Окръжен съд-Ловеч са разгледани 62 наказателни и граждански дела с участието на деца. А в Районен съд-Ловеч – 102. За 2018 година делата пред Окръжния съд – Ловеч делата са били 22, а пред Районния съд – 112. Тя уточни, „синята стая“ ще се ползва не само от съда и прокуратурата, но и от полицията, социалните служби и други институции, работещи с деца.
   Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова допълни, че грижата за децата е от първостепенно значение за всички и че само с партньорство ще се постигнат добри резултати. На събитието присъстваха още областният управител на Ловеч Ваня Събчева, председателят на Районен съд-Ловеч Мария Шолекова, представители на прокуратурата, полицията и социалните служби.
   След откриването министър Цачева проведе работна среща със съдии от окръжния съд и от районните съдилища на съдебен район Ловеч, на която бяха обсъдени становища на магистратите по законопроекти готвени в Министерството на правосъдието.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ