Последни новини
Министър Цачева обсъди с експерти и магистрати от Германия мерки за подобряване на условията в затворите у нас
05.03.2019
     Министърът на правосъдието Цецка Цачева и заместник-министър проф. Николай Проданов проведоха днес работна среща с германска делегация в състав: Николаус Сабино Алвино от Федералното министерство на правосъдието и защита на потребителите, Томас Юнге - старши прокурор в  Главна прокуратура Берлин, Дирк Тесмер - съдия в Главния провинциалния съд във Франкфурт и Ян Кристоф Немиц - експерт по наказателно право в Министерството на външните работи на Германия.
    Акцент в разговорите в Министерството на правосъдието бяха действията по подобряване условията в местата за лишаване от свобода и принципът за настаняване в тях, както и взаимодействието между двете страни при прилагането на Европейската заповед за арест. По време на срещата министър Цачева отбеляза високото ниво на сътрудничество между българските и германските съдебни органи и заяви увереност, че то ще продължи и ще се задълбочава.
     Проф. Проданов запозна подробно делегацията с направените значителни стъпки към подобряване на материалните условия в местата за лишаване от свобода и действията, които предприема българската страна за привеждане на жилищните, битовите и общите помещения в съответствие с международните стандарти относно местата за задържане и Европейските правила за затворите. Министър Цачева заяви, че усилията на българското правителство в тази насока не са еднократен акт, а процес, който продължава и в момента.  Бяха посочени конкретни примери за периода 2017 г.–2018 г., а именно: цялостни ремонти на спалните и битовите помещения в затворите в Бургас, Варна и Сливен, до края на 2019 г. ще приключат ремонтите в затворите Пазарджик, Бобов дол и затворническо общежитие от закрит тип „Черна гора“ към затвора в Стара Загора.
     От своя страна германските гости изказаха задоволство от доброто сътрудничество с България в областта на екстрадиционното производство и ни поздравиха за постигнатия напредък по отношение на условията в местата за лишаване от свобода. Гостите изразиха увереност в задълбочаването на тесните професионални контакти между двете страни.
     Работната визита у нас на представителите Федералното министерство на правосъдието и защита на потребителите, на Главна прокуратура Берлин, на Главния провинциалния съд във Франкфурт и на Министерството на външните работи на Германия продължава със срещи в други институции, утре те ще посетят затворите в Белене и в Плевен.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ