Последни новини
Министър Цачева взе участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи” днес в Брюксел
08.03.2019

   Министърът на правосъдието Цецка Цачева взе участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което се проведе днес в Брюксел.
   България  подкрепи постигането на съгласие в рамките на Съвета по предложението за Директива относно установяването на хармонизирани правила за определянето на представител за целите на събирането на доказателства в наказателния процес. Досието беше приоритетно за Българското председателство. Министър Цачева посочи, че този механизъм ще създаде благоприятни условия за по-бързото и ефективно събиране на доказателства за целите на разследването, разкриването и предотвратяването на престъпни деяния.
  Другата тема, която беше обсъдена на заседанието в част „Правосъдие“, е приемането в бъдеще на Решения на Съвета за предоставяне на мандат за преговори за споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно трансграничния достъп до електронни доказателства при съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, както и за преговори по Втория допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство. В тази дискусия министър Цачева изрази подкрепата на България  за общия европейски подход по отношение на сключването във възможно най-кратки срокове на споразумение със САЩ и за предоставянето на мандат на Комисията за участие в преговорите по проекта на Втория допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа.
   В рамките на работния обяд министрите на правосъдието  обсъдиха и темата за „Използването на изкуствения интелект в съдебните системи“. Беше подчертано, че използването на новите технологии трябва да бъде съобразено с основните права на европейските граждани и да дава нужната защита на личните им данни.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ