Последни новини
Главна дирекция „Охрана“ чества 16 години от създаването си
07.03.2019
    16 години от създаването си чества днес Главна дирекция „Охрана“ /ГДО/. По традиция, празникът беше отбелязан с Национално съвещание, на което бе представена дейността на дирекцията през 2018 г. Тази година домакин на събитието бе град Кюстендил, като в съвещанието участваха ръководителите на Районния съд, Районната прокуратура и Административния съд в града.
    Главният директор на ГДО главен комисар Георги Жеков очерта основните приоритети в дейността на дирекцията, а именно: опазването на сигурността и живота на застрашени магистрати и техните близки, във връзка с изпълнение на функционалните им задължения; въвеждането на ред и сигурност в съдебните сгради при провеждане на съдебния процес и административното обслужване на гражданите, както и недопускане на терористични актове и нападения на територията им; бързото изолиране на лица с влезли в сила присъда и предаването им на затворническите власти в местата за лишаване от свобода. Сред основните дейности бяха откроени още бързото приключване на съдебните процеси, чрез призоваване и своевременно принудително довеждане на лица, участници в наказателно производство и превеждането на задържани лица от помещенията на затворите и следствените арести до органите на съдебната власт, при недопускане на нападения върху конвойните наряди за освобождаване на конвоирано лице, както и недопускане на бягства на задържани лица от конвойния наряд. Не на  последно място беше изтъкнато изпълнението на съдебни поръчки по международни договори по екстрадиция и трансфер на лица, укриващи се от наказателно преследване.
    Статистиката за миналата година: 5693 изпълнени преписки за принудително довеждане, 6399 връчени призовки и книжа, изпълнените влезли в сила присъди са 2548, а изпълнените преписки по мярката „задържане под стража“ - 1068. На националното съвещание бе отчетен и общият брой на конвоирани лица, които през 2018 г. са били  64 464.
    Главен комисар Жеков представи в цифри и дейността на дирекцията по отношение на екстрадициите и трансферите. За миналата година  изпълнените преписки от други държави за България са общо 298, от тях: европейска заповед за арест – 247, екстрадиции – 14, трансфери – 37. Изпълнените преписки от страната ни към други държави са 227, като с европейската заповед за арест са били 207 лица, екстрадираните са 14, а трансферите са 6.  Задържаните лица, които са били приети на сухоземната и речна граница на България от чужди държави са 27, а 31 са били предадените лица на ГКПП.
    В присъствието на ресорния заместник-министър на правосъдието проф. Николай Проданов бяха набелязани и предизвикателствата пред главната дирекция за настоящата година. Такива се очертават при охраната на обекти на съдебната власт и на магистрати, както и в конвойната дейност и принудителното довеждане на задържани лица. От своя страна проф. Проданов заяви, че Министерството на правосъдието отчита спецификата на дейността на ГДО и ще продължи активно да съдейства за пълноценното реализиране на приоритетите й през 2019 г.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ