Последни новини
Заместник-министър Ахладова проведе среща с американски експерт по медиация
14.05.2019
      Разширяването на приложното поле на медиацията, като извънсъдебен способ за решаване на спорове, бе обсъдено от заместник-министъра на правосъдието Десислава Ахладова и проф. Виктор Шахтер, председател на Фондация за инициативи за устойчиво развитие на правосъдието в областта на медиацията от САЩ.
      По време на срещата  им г-жа Ахладова представи проекта на Министерството на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“.
      Бяха коментирани добрите практики по отношение на прилагането на медиация, както и предстоящото изграждане в България на централизиран електронен портал за медиация, включително онлайн медиация при трансгранични спорове.
      От своя страна проф. Шахтер изрази готовност за подпомагане процеса по насърчаване на медиацията, чрез безплатни консултации и материали за обучения.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ