Последни новини
Международен семинар за превенция и противодействие на радикализацията в затворите
05.06.2019
Заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов и главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ главен комисар Васил Миладинов откриха на 5 юни т.г. в Пловдив двудневен международен семинар, посветен на противодействието на радикализацията в местата за лишаване от свобода и пробационните служби. Домакин на форума “Разнообразни подходи за превенция и противодействие на радикализацията и насилствения екстремизъм в затворническите и пробационните служби – предизвикателства и перспективи” е  ГДИН.
В събитието взеха участие представители от Съвета на Европа,  Министерство на правосъдието на Италия, Министерство на правосъдието на Белгия, Министерство на вътрешните работи на България, Международната асоциация на корекционните служби (ICPA), Европейската конфедерация по пробация (CEP), Мрежата за повишаване на осведомеността по въпросите на радикализацията към Европейската Комисия (RAN), експерти от Норвегия, Швеция, Белгия, Полша, Холандия, Португалия, Тунис, Център за изследване на демокрацията, както и представители на местната власт, магистрати, служители от затвора и пробационната служба в Пловдив.
Фокусът на международния семинар бе насочен към споделяне на знания и опит за различните подходи за превенция и противодействие на радикализацията, насилствения екстремизъм в местата за лишаване от свобода и пробацията, ролята на персонала, предизвикателствата и перспективите, международната правна рамка и връзката между управлението на радикализирани лица и подхода към правата на човека. За целта бяха представени и реални случаи от практиката.
Събитието се организира в рамките на проект TRAin TRAINING (Трансфер на обучителни подходи в радикализацията), финансиран по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз (2014-2020), прилагана в сътрудничество с Министерство на правосъдието на Италия и Института за обучение на магистрати на Белгия (IGO).
 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ