Последни новини
Министър Кирилов и председателят на "Шалом" Алек Оскар обсъдиха взаимодействието срещу езика на омразата
11.06.2019
      Министърът на правосъдието Данаил Кирилов се срещна с председателя на организацията на евреите "Шалом" Алек Оскар.
Взаимодействие срещу езика на омразата и противодействие на антисемитизма бяха сред обсъдените от тях теми.
      Алек Оскар благодари за взаимодействието между Министерството на правосъдието и еврейската общност по тези така чувствителни въпроси.
      Той отбеляза, че през последните 2 години институциите в България подхождат сериозно и отговорно към предотвратяването на езика на омразата.  Акцентира върху факта, че правителството е приело ясна позиция относно борбата срещу антисемитизма.
      В тази връзка министър Кирилов изрази увереност, че съвместното сътрудничество с организацията на евреите "Шалом" ще продължи по вече набелязания и добре работещ механизъм с всички държавни институции, имащи отношение по тези актуални за цялото общество теми.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ