Последни новини
Министър Кирилов: Изпълнението на решенията на ЕСПЧ е сред основните ни приоритети
20.06.2019
      Изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) е сред основните приоритети на българската държава през последните години. То е не само задължение на България по член 46 от Конвенцията за правата на човека, но и основна предпоставка за недопускане на бъдещи нарушения и ефективна гаранция за основните права на човека.
      Това заяви министърът на правосъдието Данаил Кирилов днес при откриването на кръгла маса по изпълнението на решенията на ЕСПЧ по групата дела С.З. срещу България и Колеви срещу България. Решенията засягат систематичния проблем за неефективното наказателно производство в България и липсата на гаранции за независимо наказателно разследване срещу Главния прокурор.
     Двудневният форум се организира съвместно от Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ към Съвета на Европа и Министерство на правосъдието. 
     Министър Кирилов допълни, че дейността, свързана с изпълнението на решенията, изисква съвместни усилия и добре съгласувани действия от представителите на изпълнителната, съдебната и законодателна власт.
     Той припомни, че през месец март тази година, Комитетът на министрите към Съвета на Европа прие решение по изпълнението на решенията на ЕСПЧ, обединени в групите С.З и Колеви. В него Комитетът посочи, че въпросите, повдигнати по двете решения, стоят от много години и въпреки че е постигнат определен напредък, все още се чакат конкретни мерки в някои особено важни области.
     „Тук е мястото да посоча, че на 14 юни 2019 г. публично представих Закон за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс, съобразен с действащата  Конституция и отговарящ на препоръките от Механизма за сътрудничество и проверка на Европейския съюз и на решението по делото Колеви срещу България“, уточни министър Кирилов, като допълни, че с проекта се цели да се създаде работещ модел, който да гарантира  ефективно наказателно производство срещу т.нар. „трима големи“, така че служебното им положение да не възпрепятства реализирането на наказателна отговорност, тогава когато има данни, че те са извършили умишлени престъпления от общ характер.
     Той поздрави екипа на Министерството на правосъдието и заместник-министрите на правосъдието за старанието в работата по изпълнението на решенията на ЕСПЧ, за  създаденото взаимодействие между изпълнителната, законодателната и съдебната власт, като ежегодно министерството представя доклад за изпълнението на решенията. По думите му законодателят реагира адекватно, като винаги е давал приоритет на тези законодателни инициативи, които касаят изпълнението на решенията на ЕСПЧ.
       „За нас е важно да докажем висок стандарт и готовност да се изпълняват решенията, за бъдем равноправен член в ЕС“, акцентира министър Кирилов.
      Той изрази очакване, че ще има съществен дебат по тези теми в рамките на започналия форум и призова участниците да бъдат критични, но и обективни. „Очаквам конструктивни предложения.“
      Заместник-директорът на Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ в Страсбург Клер Оуви припомни, че Комитетът на министрите е дал срок на България до 1 октомври да е готова с предложения по изпълнение на двете решения.  „Ако до тогава не бъдат представени удовлетворителни предложения за решаването на тези два идентифициран  проблема, то тогава Комитетът на министрите ще приеме междинна резолюция, което не е добре за международната репутацията на България, във връзка със защита правата на човека“, заяви Оуви.
     Директорът на Националния институт на правосъдие (НИП) Миглена Тачева, която е домакин на кръглата маса, запозна представителите на Съвета на Европа с инициативата на НИП за обучение на магистрати във връзка с практиката на ЕСПЧ, както и със съвместната им инициатива с Министерството на правосъдието прокуратурата по изготвяне на анализи, целящи създаване на трайна практика и очертаване на решенията на ЕСПЧ, относими към ефективност на разследването.
     До края на деня ще се дискутират възможните конкретни предложения за законодателни промени, насочени към подобряване на ефективността на наказателните производства.
     В рамките на утрешния ден ще се разискват възможните мерки по изпълнението на решението Колеви срещу България. Очаква се дискусиите да подпомогнат националните власти в усилията им да предприемат подходящи законодателни решения.
      Във форума участват съдии от Конституционния съд, Върховния касационен съд, апелативните съдилища, Специализирания наказателен съд, Софийски градски съд, прокурори от Върховна касационна прокуратура, представители на Висшия съдебен съвет, Министерство на външните работи и Министерство на вътрешните работи, Комисията по правни въпроси към Народното събрание, представители на националния омбудсман, както и преподаватели по конституционно право и наказателно-процесуално право, както и представител на Европейската комисия. От страна на Съвета на Европа - Йонко Грозев, съдия в ЕСПЧ, Клер Оуви, зам. директор на Отдела за изпълнение на решенията, Димитрина Лиловска и Любов Стойчева, юристи в отдела за изпълнение на решенията.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ