Последни новини
Министър Данаил Кирилов насрочи конкурс за съдии по вписванията
28.06.2019
   Министърът на правосъдието Данаил Кирилов днес подписа заповед, с която насрочи конкурс за длъжността „съдия по вписванията“, която предстои да бъде обнародвана в Държавен вестник. Вакантните места са 44, като са разпределени в общо 36 районни съдилища в цялата страна.
   Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в 14-дневен срок след обнародването на заповедта в Държавен вестник.
   Заповедта може да се види на сайта на Министерство на правосъдието в секция „Кариери“.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ