Последни новини
Одобрен е регламентът за изпитите от конкурса за съдии по вписванията
10.09.2019

     Министърът на правосъдието Данаил Кирилов одобри  Регламент за провеждане на писмения и устния изпит от конкурса за длъжността „съдия по вписванията“ при районните съдилища.
     Заповедта на министъра и Регламентът са достъпни на сайта на министерството на правосъдието в секция „Кариери“
     Припомняме, че писменият изпит, до който са допуснати 706 кандидати, ще се проведе в Зала 3 на НДК - гр. София, на 15.09.2019 г. с начален час 10.00 часа.  
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ