Последни новини
Юристи решаваха теста от конкурса за съдии по вписванията
16.09.2019
      595 от допуснатите общо 706 кандидата се явиха на писмения изпит за съдии по вписванията, проведен вчера в  Националния дворец на културата в София. 
      В продължение на 2 часа те решаваха тест вариант №1, изтеглен от кандидат в залата.
      Резултатите от изпита ще бъдат публикувани в едномесечен срок на сайта на Министерството на правосъдието.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ