Последни новини
Заместник-министър Ахладова запозна представители на Световната банка с мерките в областта на несъстоятелността
17.09.2019
      Заместник-министърът на правосъдието Десислава Ахладова запозна постоянния представител на Световната банка за България Фабрицио Зарконе с предприетите мерки във връзка с подобряване на правната рамка в производствата по несъстоятелност.
На работната среща днес в Министерството на правосъдието присъстваха още Ракел Летелиер и Ануар Арид,  специалистите в глобалната практика Финанси и Силвия Стойнова, специалист Операции към Световната банка.
      „Правителството на България прие през юни т.г. Пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация. Тя предвижда до октомври 2020 г. да са изготвени и предложени законодателни промени във връзка с несъстоятелността“, заяви заместник-министър Ахладова.
      Сред основните цели на предстоящите нормативни изменения са: въвеждането на системи за ранно предупреждение и процедура за опрощаване на дълг; по-лесен и бърз достъп до производства по несъстоятелност и процедури по стабилизация за юридически лица и предприемачи; ускорени процедури за малки предприятия; съкратени процесуални срокове в рамките на производствата по несъстоятелност; единен процес на разглеждане на молби в рамките на едно и също производство; цялостна реформа на фазата по предявяване и приемане на вземанията; намалени съдебни такси, приложими за отменителните искове.
      Пътната карта предвижда още подобряване на съдебна инфраструктура,  насърчаване на използването на електронни средства за комуникация и по-добро взаимодействие между синдика и довереното лице, обясни заместник-министър Ахладова.
      От своя страна Фабрицио Зарконе заяви, че Световната банка с интерес наблюдава реформата в България в областта на несъстоятелността и изрази готовност за оказване на подкрепа, посредством опита на друга държави в тази сфера.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ