Последни новини
Министър Кирилов се срещна с посланиците на държавите-членки на ЕС
24.09.2019
   Министърът на правосъдието Данаил Кирилов подписа пред посланиците на държавите-членки на ЕС писмо до Европейската комисия за демокрация чрез право (Венeцианската комисия), в което иска становище и препоръки по законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) във връзка с въвеждане на ефективен механизъм за разследване срещу главния прокурор и председателите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд.
    Това стана днес по време на работна среща в Министерството на правосъдието с участието и на представител на делегацията на Европейската комисия в България, на която бе обсъден напредъкът на България и изпълнението на показателите в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО).
     По време на дискусията министър Кирилов запозна дипломатите с предприетите действия от правителството в последните месеци, като сред тях е и изготвената през юни т.г. промяна на НПК за отговорността на т. нар. трима големи с съдебната система по повод изпълнение на препоръки по дела на Европейския съд по правата на човека. 
     Министър Кирилов акцентира и върху постановлението на правителството от миналата седмица, с което се създава национален механизъм за постмониторинг в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона. Той подчерта, че в Съвета за координация и сътрудничество, който е предвидено да осъществява постмониторинга,  ще участват представители на най-високо ниво от изпълнителната, съдебната и законодателната власт, като е гарантирано участието и на гражданския сектор.
      Приетият от Министерския съвет проект за промени в Закона за съдебната власт, в  който се предвижда отмяна на разпоредбата за автоматичното отстраняване от длъжност на магистрати и на задължението те да декларират членството си в съсловни организации, също бе сред дискутираните теми.
    България работи и ще продължи да работи в тясно сътрудничество и в конструктивен диалог с институциите с експертиза в областта на върховенството на правото като ЕК, GRECO, Венецианската комисия и Службата за подкрепа на структурни реформи“, заяви Кирилов.
     Той благодари на посланиците на държавите-членки и на екипите им в ресор „Правосъдие“ за активната работа и подкрепа в изпълнението на препоръките и показателите на  МСО.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ