Последни новини
Министър Кирилов се срещна с главния прокурор на Нюрнберг г-н Лотар Шмит
06.11.2019
      Министърът на правосъдието Данаил Кирилов се срещна с главния прокурор на Главна прокуратура Нюрнберг г-н Лотар Шмит.
      Министър Кирилов запозна госта с одобрените, на 14-та сесия на Постоянната междуправителствена комисия „България-Бавария“, предложения за сътрудничество през октомври т.г.
      Сред тях са: обмяна на опит във връзка с рамковото решение за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода; подписване на Споразумение за сътрудничество между Софийски градски съд и Областен съд Мюнхен I в Свободна държава Бавария; взаимен обмен на експерти и сътрудничество в областта на обучението и подбора на персонал в системата на изпълнение на наказанията и на практики по третирането, обучението трудовата ангажираност на лишени от свобода между затворите в България и Бавария.
      Бе акцентирано, че в страната ни е предвидено изграждането на нов учебен център за обучение на персонала в пенитенциарната система и нов затвор по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм, чиито програмен оператор е Министерството на правосъдието. В тази връзка министър Кирилов заяви, че България ще използва опита, който има Бавария при изграждането на затворни съоръжения в други страни от Балканския регион.
       По думите на г-н Лотар Шмит в последните години у нас се забелязва съществен напредък по отношение на условията в местата за лишаване на свобода.
      По отношение на международното правно сътрудничество и по-конкретно производствата по екстрадиция и трансфер на осъдени лица бе отчетено доброто сътрудничество между двете страни.
      Бе дискутирана и добрата практика на обмен на лектори при обучението на магистрати между Националния институт по правосъдието и Министерството на правосъдието на Свободната държава Бавария.
      Главният прокурор на Нюрнберг изрази увереност, че България и Бавария могат да постигнат добри резултати в противодействието на трафика на хора в контекста на предстоящия във Варна семинар по темата утре, в който той ще вземе участие. „Радвам се, че сътрудничеството ни продължава и дава резултати“, отбеляза г-н Лотар Шмит.
      По време на срещата, на която присъстваха още д-р Хелмут Палдер, бивш ръководен министерски съветник в баварското   Министерство на правосъдието, Н.Пр. Кристоф Айххорн, посланик на Федерална република Германия и г-н Богдан Мирчев - представител на фондация „Ханс Зайдел“, баварската страна изрази подкрепа за предприетите и продължаващи реформи у нас в съдебната система и местата за лишаване от свобода.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ