Последни новини
Министър Диана Ковачева подписа договорите на одобрените проекти по Норвежкия финансов механизъм
11.02.2013

„За пръв път в историята на ведомството Министерство  на правосъдието става орган на управление на средства по линия на Европейското Икономическо пространство, които целят да подпомогнат политиките на Министерството на правосъдието и на българското правителство в сферите на съдебната реформа и реформата на пенетенциарната система. Сфери, които са във фокуса на вниманието на Европейската комисия и на международните организации”. Това заяви министърът на правосъдието Диана Ковачева днес при подписване на договорите по одобрените за изпълнение проекти по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 между Министерство на правосъдието и бенефициентите.

На официалната церемония в Гранд хотел „София” присъстваха посланикът на Норвегия Н.Пр. Гуро Катарина Викор, министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, директорът на дирекция „Върховенство на закона и човешки права“ към  Съвета на Европа  г-жа Хане Юнкер, представляващата Висшия съдебен съвет г-жа Соня Найденова, директорът на Националния институт на правосъдието г-н Драгомир Йорданов, представители на различни институции, гости.

Договорите обхващат две програмни области – „Повишаване на капацитета и изграждане на сътрудничество в съдебната система” и „Корективни услуги, включително и без прилагане на мерки за задържане”.  Бенефициенти са Висшият съдебен съвет, Националният институт на правосъдието, Националното бюро за правна помощ, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Главна дирекция „Охрана” и дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” към МП.
Общата сума по проектите е 10 милиона евро.

„И двете програми залагат въвеждането на иновативни за България подходи и методики, които са доказали своята ефективност и в други европейски страни”, каза министър Ковачева. Основата цел на първата програмна област е изграждане на по-справедлива и модерна съдебна система. Чрез проекта ще се засили действието на механизмите, гарантиращи върховенството на закона, защитата на човешките права и достъпа до правосъдие; ще се въведат инструменти за ускоряване процеса на съдебното производство /електронно призоваване/; ще се подобри ефективността на работата на съдилищата; ще се въведат дистанционни методи за обучение на служителите в съдебната система, както и ще се разработи методика за натовареност на магистратите, базирана на най-добри практики в страните-членки.

Подобряване на битовите условия и материалната среда за задържаните лица и лишените от свобода, както и разширяване обхвата на алтернативните санкции чрез обучение и въвеждане на системата за електронен мониторинг, са част от целите на втората програмна област. Министър Ковачева обяви още, че ще бъдат изградени две общежития от затворен тип край Варна и Бургас, ще бъдат подновени два медицински центъра в затворите Сливен и Ловеч, ще бъде реконструиран детски кът в затвора Сливен и ще се реновира изцяло учебната база на обучителния център на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” в Плевен. 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ