Последни новини
Министър Диана Ковачева участва в кръгла маса, посветена на домашното насилие
10.12.2012
„Днешният ден съчетава две важни събития за международната общност, от която България е активна част. Приключва кампанията „16 дни активност срещу насилието, основано на пола” и отбелязваме 10 декември като Международен ден за защита правата на човека”, заяви днес, 10 декември 2012 г., министърът на правосъдието Диана Ковачева при откриването на кръгла маса на тема „Наказателната политика по отношение на сексуалното насилие и подготовката на България за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие”.

Дискусията се организира от Министерство на правосъдието и е под патронажа на министъра на правосъдието Диана Ковачева и на Н. Пр. Джонатан Алън, Посланик на Великобритания.
Министър Ковачева припомни, че на 10 декември 1948 г. е приета от ООН Хартата за човешките права, която признава човешките права и свободи като дадени по рождение, осигурява равноправие и гарантира защита от насилие, лошо отношение и наказания, които засягат човешкото достойнство. Наред с Хартата, като активен член на ООН,  България е страна и по останалите основни международни договори, прокламиращи права на човека като Международен пакт за гражданските и политическите права, Международен пакт за икономическите, социалните и културните права, Конвенцията срещу насилието, Конвенцията срещу расовата дискриминация, Конвенцията за превенция на всички форми на дискриминацията срещу жените и Конвенция за правата на детето.

Министър Ковачева изтъкна, че българските институции са ангажирани да не позволяват основните човешки права да бъдат пренебрегвани и нарушавани, но че е нужно съдействие от всички институции, както и от цялото общество.

„Министерство на правосъдието се ангажира да внесе в проекта за нов Наказателен кодекс предложенията на неправителствените организации във връзка с престъпленията за сексуалната неприкосновеност на личността. Ще разработим в сътрудничество с Министерство на труда и социалната политика и  Министерство на вътрешните работи  механизъм за определяне и изплащане на финансови компенсации по признати нарушения на права на жените, по подобие на този, създаден за бавно правосъдие”, заяви правосъдният министър. Тя уточни още, че Министерство на правосъдието се ангажира да гарантира и системното обучение на юристите от сферата на правоприлагането по въпросите на домашното насилие.
В кръглата маса взеха участие посланикът на Великобритания Н.Пр. Джонатан Алън, експерти от Министерство на правосъдието и представители на 20 неправителствени организации от цялата страна, които работят по темата за домашното насилие.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ